Ziek en Zorg worden Samen Sterk (Samana).

Ziekenzorg CM op zoek naar een nieuwe identiteit.

Met meer dan 25.000 vrijwilligers en een geschiedenis die teruggaat tot in de jaren vijftig van vorige eeuw, is 
Ziekenzorg CM een monument in Vlaanderen. De organisatie zet zich onvermoeibaar in om chronisch zieke mensen, hulpbehoevenden en hun mantelzorgers maximale levenskwaliteit te geven. Gaande van een eenvoudig huisbezoek tot een uitgebreid ‘blijven reizen’-aanbod. En daar tussenin een waaier aan culturele, creatieve, sportieve en andere activiteiten.


Samana logo

Samana solidariteitsprijs

De voorbije jaren werd het echter almaar duidelijker dat de naam 'Ziekenzorg' de lading niet meer dekte. Erger nog, dat die naam een fout beeld opriep.

Waar knelde dan het schoentje?

De voorbije jaren werd het echter almaar duidelijker dat de naam Ziekenzorg de lading niet meer dekte. Erger nog, dat die naam een fout beeld opriep, met name bij de mensen voor wie al die vrijwilligers zich zo hard en belangeloos inzetten.

 

Jonge chronisch zieken van vandaag willen immers niet meer als 'ziek' bestempeld worden, laat staan dat ze 'verzorging' willen. Ze willen zelfbewust en actief hun leven weer in handen nemen.

Om al die redenen ging Ziekenzorg CM op zoek naar een nieuwe identiteit. En samen met duizenden vrijwilligers naar een nieuwe naam die niet meer de nadruk legde op ‘ziek’ en ‘zorg’, maar op een positief en warm verhaal voor alle doelgroepen, inclusief de tienduizenden vrijwilligers. Zij vormen immers het kloppend hart van de organisatie

Professionele hulp

Voor die zoektocht deed Ziekenzorg een beroep op onze ervaring en expertise op het vlak van merkenbouw. Het feit dat we eerder al gelijkaardige projecten voor andere organisaties uit de grote club rond de Christelijke Mutualiteiten met succes afrondden, speelde een belangrijke rol in die keuze.

Samana Magazine Ontwerp

Samen sterk in Samana

Via een speciaal daarvoor opgezette website, foldertjes en andere communicatiekanalen werd de Ziekenzorg-achterban maximaal betrokken bij het rebranding-proces. Uit de meer dan 1.500 reacties en honderden suggesties kwam het woord 'samen' met grote voorsprong als belangrijkste kernwaarde van de organisatie naar voor.

 

Dat woord vormt dan ook de basis van de nieuwe naam. Samana kan je immers zien als de samentrekking van samen en mana, waarbij mana 'kracht' betekent. Wie nood heeft aan een antwoord op de vraag waar de nieuwe naam vandaan komt, of wat die betekent, kan hem dus verklaren als Samen Kracht(ig), of makkelijker: Samen Sterk!

Overgangsperiode

Een nieuwe naam vraagt gewenning. Zeker bij een zo grote vrijwilligersorganisatie. Wie jaar en dag de kleuren van zijn club met trots verdedigde en er mee inhoud aan gaf, die heeft even tijd nodig om de switch te maken.

 

Uit respect daarvoor werd er een overgangsperiode van een viertal maanden ingelast tussen de bekendmaking van de nieuwe, en het definitief afvoeren van de oude naam. Gedurende die tijd werd intens gewerkt aan de interne bekendmaking en verspreiding van de nieuwe identiteit en de waarden die daaraan verbonden werden.

 

De overgangsperiode in Gent. Daar organiseerde Samana voor het eerst het "Forum van de Patiënt" onder de eigen vlag. Met dat orgelpunt werd de Ziekenzorg-pagina definitief omgeslagen en ligt de weg open naar een warm en positief verhaal ten dienste van chronisch zieken en mantelzorgers. Dankzij de belangeloze inzet van tienduizenden vrijwilligers.

Samana - Reclamespot (VRT)


Ook nood aan (re)branding?

Of aan deskundig marketing- of communicatieadvies