Privacybeleid

liswood & tache

Welke persoonsgegevens kunnen we verwerken?

Liswood & Tache kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Liswood & Tache en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een formulier op de website aan Liswood & Tache verstrekt. Liswood & Tache kan de volgende persoonsgegevens van u verwerken en opslaan:

- Voor- en achternaam

- Naam van het bedrijf waarvoor u werkt

- Functietitel

- Adresgegevens bedrijf

- Zakelijke telefoonnummer(s)

- Zakelijk e-mailadres

Met welk doel verwerken we die gegevens?

Liswood & Tache verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van opdrachten die wij voor u uitvoeren. Daarnaast kan Liswood & Tache uw persoonsgegevens gebruiken om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Liswood & Tache bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig om de hierboven omschreven doelen te realiseren. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen duurzame samenwerking met u loopt of overeenkomst met u tot stand komt.

Delen van uw gegevens met anderen

Liswood & Tache verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Algemene bezoekgegevens

Op de website van Liswood & Tache worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor de analyse van het bezoek- en klikgedrag op onze website. Liswood & Tache gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Lees hierover ook ons cookie-beleid.

Analyse van websitebezoek

Liswood & Tache maakt gebruik van Google Analytics om te kunnen analyseren hoe bezoekers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Liswood & Tache zijn. De informatie die door het gebruik van Google Analytics verzameld wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten en eventueel ook elders in de wereld. Voor meer informatie hierover verwijzen we u naar het privacybeleid van Google in het algemeen en dat van Google Analytics in het bijzonder. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om daar rapporten over te kunnen verstrekken en om informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Liswood & Tache heeft hier geen invloed op.

Liswood & Tache heeft Google geen toestemming gegeven om via Liswood & Tache verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij over u bezitten in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarvoor stuurt u een eenvoudig verzoek tot inzage, correctie of verwijdering naar post@liswood-tache.com. Liswood & Tache zal daar zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen vier weken, op reageren.

De beveiliging van uw gegevens

Liswood & Tache neemt de beveiliging van uw persoonsgegevens ernstig en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Liswood & Tache maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te voorkomen dat uw persoonsgegevens in verkeerde handen zouden vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Liswood & Tache verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Liswood & Tache op via post@liswood-tache.com.

liswood-tache.com is een website van

Liswood & Tache cvba

Schippersstraat 17

3500 Hasselt - België

Tel. +32 11 850 350

post@liswood-tache.com

BE 0537 255 878 | RPR Hasselt

Informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens door Albacross

Wij informeren u over de verwerking van persoonsgegevens namens Albacross Nordic AB ("Albacross").

Informatie die wordt verzameld via cookies die op uw apparaat zijn ingesteld en die kwalificeren als persoonlijke gegevens, worden verwerkt door Albacross, een bedrijf dat services voor leadidentificatie en advertentietargeting aanbiedt met kantoren in Stockholm en Krakau. Zie hieronder voor de volledige contactgegevens.

Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens is dat het Albacross in staat stelt om een ​​dienst die aan ons en onze website wordt verleend (bijv. "Lead Generation" -dienst) te verbeteren door gegevens aan hun database over bedrijven toe te voegen. De Albacross-database zal naast "Lead Generation" worden gebruikt voor gerichte reclamedoeleinden naar bedrijven en voor dit doel worden gegevens overgedragen aan externe datadienstverleners. Voor de duidelijkheid: gerichte advertenties hebben betrekking op bedrijven, niet op individuen.

De gegevens die door Albacross worden verzameld en gebruikt om dit doel te bereiken, zijn informatie over het IP-adres van waaruit u onze website hebt bezocht, en technische informatie waarmee Albacross verschillende bezoekers van hetzelfde IP-adres kan onderscheiden. Albacross slaat het domein op vanuit formulierinvoer om het IP-adres te correleren met uw werkgever.

Raadpleeg het privacybeleid van Albacross voor de volledige informatie over onze verwerking van persoonsgegevens.

Albacross Nordic AB
Companyreg. no 556942-7338
Kungsgatan 26
111 35 Stockholm, Sweden
www.albacross.com - contact@albacross.com